Stort faglig engasjement på grovfôrmøtene i mars!

05.04.2017 (Oppdatert: 07.04.2017)

Tema som jordpakking, fornying av eng og grovfôrøkonomi var i fokus da NLR Nordland i et samarbeid med Fylkesmannen arrangerte 10 grovfôrmøter rundt omkring i fylket nå i 2. halvdel av mars.

Jan Karstein Henriksen forklarer om grovforøkonomi på Mo. Foto: Gunnar Forbord, NLR Nordland.

NLR Nordland er fornøyd med gjennomføring, ikke minst ut fra engasjement og tilbakemeldinger blant de 125 deltakerne.

  • Jordpakking er et svært aktuelt tema i ei tid der stadig større grovforproduksjon skjer med store maskiner og på lange transportavstander til mer leiejord. Atle Haugnes fra NLR Trøndelag presenterte hvordan en bedre kan tilpasse maskinbruk, dekkvalg/dekktrykk og kjøring etter jordforholdene. Temaet ble presentert på møtene i Mosjøen, Sømna, Beiarn og Valnesfjorden. Se presentasjon.
  • Fornying av enga er et viktig tiltak for å få gode avlinger og godt grovfôr. Temaet med valg av frøslag/frøblanding etter lokale vekstforhold og planlagt bruk av eng, aktuell jordarbeiding, kalk og gjødsel med mer er kjerneområde for NLR sin rådgiving. På møtene ble temaet presentert av NLR Nordland sine egne rådgivere (Marit Dyrhaug, Ragnhild Renna, Wolfgang Dohrn) Med unntak av møtet på Mo med tema direktesåing, var det på de andre møtene mest fokus på fornying ved tradisjonell jordarbeiding.
  • Grovfôrøkonomi var et tema som hadde prioritet i denne møteserien. Øyvind Hansen fra NIBIO sitt kontor i Bodø presenterte temaet på møtet Valnesfjord med bakgrunn i hva de har funnet ut gjennom driftsgranskningene i landbruket. Se rapport. Utendørsmekaniseringa på melke- og sauebruk er i stor grad relatert til grovfôrproduksjon, og slår ut med halv kraftfôrpris på grovfôrprisen. Mange sliter derfor med å produsere eget grovfôr til under kraftfôrpris hvis en tar med alle kostnader, og det har i sin tur ført til at mer og mer av grovfôrkrevende kjøtt og melkeproduksjon skjer på økt import av kraftfor.  "Det her møtet skulle flere ha fått med seg", som en etter møtet på Mo sa, tas til inntekt for at fagmøtet var nyttig. Men også at møteserien kunne vært enda bedre markedsført (medlemsbrev epost fra NLR Nordland 8. mars + SMS påminning og info til aktuelle kommuner).
    Jan Karstein Henriksen fra NLR Agder har utviklet et grovforøkonomiprogram for å planlegge forbedringer av grovforproduksjonen på gårdsbruk. Med utgangspunkt i dette forklarte han hvordan grovfôrprisen blir etter forskjellige valg innen dyrking, husdyrgjødsel, transportavstander, slåtteopplegg og grovfôrkvalitet på møtene på Mo og Leknes. På 4 møter ble temaet presentert av Gunnar J Forbord i NLR Nordland. Se presentasjoner om grovfôrøkonomi.

 

MARKDAGER KOMMER

Jordpakking, fornying av eng samt grovfôrkvalitet (slått høsting) blir tema på oppfølgende markdager rundt omkring i fylket i månedsskiftet mai/juni. Så følg med i kommende medlemsbrev !

Fagmøtene i Alstahaug og Steigen utgikk dessverre, men blir erstattet av markdager senere.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.