Nytt husdyrgjødselprosjekt i NLR Nordland - bønder er invitert!

20.06.2017 (Oppdatert: 07.07.2017)

NLR Nordland har fått finansielle midler for å sette fokus på miljøvennlig husdyrgjødselspredning.

Lagune til husdyrgjødsel. Foto: Ingvild Lauvland Høie

Husdyrgjødsel er en ressurs som gir mange agronomiske og økonomiske fordeler. 1tonn blautgjødsel har eksempelvis en kroneverdi på ca kr 75± i gjødselsammenheng. Mange tapsposter minsker denne verdien. Deriblant

  • Kjøring med fanespreder (÷ 30 – 80% av kroneverdien)
  • Kjøring i sol og under varme værforhold (÷ 30 – 90%)
  • Høstspredning (opptil ÷ 100%)

En annen viktig post er også å handtere husdyrgjødsla slik at miljøet ikke får mer forurensing og belastning enn nødvending. Avrenning av næringsstoffer til vassdrag, utslipp av lystgass, jordpakking og drivstofforbruk ved transport er velkjente problemstillinger. Utfordringen med å ha optimal husdyrgjødseløkonomi er kjøre husdyrgjødsla dit den skal til rett tid og nok lagringskapasitet. Med store tilgjengelige mengder kombinert med lange transportavstander er også tid en begrensende faktor for god gjødseløkonomi.

Forskjellige miljøtilskudd kan bidra med at husdyrgjødseløkonomien styrkes, f.eks. kan man søke om RMP midler, 20kr/daa når man kjører ut all gjødsel før 15/8 og kr 75/daa når man bruker stripespreder med tilførselslange til dette.

NLR Nordland har fått finansielle midler for å sette fokus på miljøvennlig husdyrgjødselspredning. I et 3 – årig prosjekt skal vi belyse hvordan husdyrgjødseløkonomien kan forandre seg, når man setter opp alternativer til dagens husdyrgjødsellogistikk. Vurderingen kombinerer agronomi og husdyrgjødselvirkning, teknikk og økonomi. Dermed kan vi gi svar på de totale økonomiske effekter av ulike valg, tilpasninger, investerings- og mekaniseringsløsninger. Denne undersøkelsen vil kreve deltakelse fra medlemmer i NLR Nordland. Dette er altså et tilbud for interesserte folk som vurderer

  • Investering i husdyrgjødselutstyr (spredeutstyr, satellittlagre, ny betonkum)
  • Om det er lønnsomt å kjøre husdyrgjødsel over lange avstander
  • Eventuelle innsparinger i kunstgjødselutgifter
  • Innleid husdyrgjødselspredning
  • Unngå høstspredning og bruk av forskjellige miljøtilskudd

Deltakeravgiften settes på kr 3000 (inkl husdyrgjødselprøve). Deltakeren får en vurdering av arbeidsbehov og lønnsomhet i husdyrgjødselhandtering og husdyrgjødselmekanisering. Dette ved tabeller, kurver o.l. for ulike alternativ slik at vi kan få en sammenligning av kostnad pr tonn husdyrgjødsel ved ulike kjøreavstander, ulike mekaniseringsløsninger og hvor langt det er lønnsomt å transportere husdyrgjødsla.

Prosjektet har i løpet av prosjektperioden også som formål å undersøke og fremlegge forskjellen av 2 ulike spredemetoder - tankvogn m/fanespreder og stripespredning m/tilførselslange. Dette gjøres ved feltforsøk, hvor avlingsnivået, jordpakkingsgraden, spredetidspunkt o.l. blir registrert. Her trengs det etterhvert frivillige feltverter som kan disponere et stort nok areal og de 2 spredemetodene. Gjerne en som har vært deltaker i vurderingen om husdyrgjødsellogistikken.

Interesserte folk kan gjerne ta kontakt med prosjektleder Wolfgang Dohrn, tlf 94163601, eller epost wolfgang.dohrn@nlr.no .Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.