Markdager grovfôrproduksjon i juni

18.07.2017 (Oppdatert: 11.09.2017)

12 vellykkede markdager ble arrangert rundt omkring i Nordland i juni.

Markdag i Vestvågøy med Yara. Foto: Are Johansen, NLR Nordland.

143 deltakere deltok på en av de 12 markdagene som NLR Nordland i samarbeid med Fylkesmannen arrangerte i juni. De kunne få med seg oppdatert info med mange nyttige tips og vink innen grovfôrproduksjon av innleide eksperter fra andre organisasjoner. Dette supplert med NLR Nordland sin egen solide kompetanse på fagfeltet. Jordpakking var hovedtema på 2 arrangementer.

Første markdag 6. juni på Engeløya i Steigen. Oddbjørn Kval Engstad, NLR Innlandet og for tiden fagsjef i nasjonalt prosjekt Grovfôr 2020 (for melkeprodusenter og oppstart Nord- Norge januar 2018). Han tok tak i mange aktuelle forhold omkring tema grovfôrkvalitet, høstetidsprogronoser, avlingsregistrering og fornying av eng. Samme program også i Valnesfjord (Fauske) på kvelden og i Beiarn dagen etter, og her supplert med dagsaktuelle reparasjon av eng etter de store overvintringsskadene det har vært i innlandstrøkene i fylket.

I Brønnøy og Åkvika på Dønna 8. - 9. juni ble de ovennevnte tema presentert med bistand fra Ragnhild Borchsenius fra NLR Trøndelag. Her var det mye fokus på proteinkvalitet og forhold som påvirker denne, avlingsregistreringer og hjelpemidler for å bestemme avling

Samme tema presentert i Vesterålen 12. juni (Sortland vgs og Ongstad i Hadsel) av forsker Anne Kjersti Bakken fra NIBIO Kvithamar. I Hadsel på kvelden deltok i tillegg Anders Rognlien fra Yara med tema gjødsling, etter at han tidligere på dagen hadde vært på markdagen på Vestvågøy i Lofoten (se foto).

Konklusjonen fra Anders Rognlien i Lofoten er at det er små vinduer når plantenæringen bør tilføres for at planteveksten kan være optimal og gi næringsrikt grovfor. Dekning av kalium (K) og svovel (S) med ulik gjødslingspraksis og hvilke utslag dette gir på avling og kvalitet på graset, inklusiv mangelsymptomer og erfaringsutvekslinger. På to bruk har det i år vært utprøvd polysulfat og patent kalium. I tillegg tema vanndirektivet, redusert avrenning med vurdering av plantebestand samt dreneringstiltak rundt Farstadvassdraget som er et av Nordlands mest forurensede vassdrag, og de hensyn det må tas til  indrefilene for landbruket i Vestvågøy.

På Helgeland ble markdagserien fullført med 4 arrangement 13. - 16. juni.

I Utskarpen i Rana samt Hemnes deltok forsker Astrid Johansen fra NIBIO Kvithamar på tema grovfôrproduksjon og i tillegg Atle Haugnes, NLR Trøndelag, på tema vedlikehold av slåtteutstyret før slåtten.  

På slåmaskina var det behov for utretting, utskifting og sliping av kniver, utretting av fingre i stengelknekker. I tillegg er alltid smøring av lager og kjeder alltid viktig på alt slåtteutstyr før slåtten tar til. Rensing i forkant kan gjerne foregå med trykkluft. Om en bruker høytrykkspyler bør en i alle fall unngå lagrene som tar skade av vann!

Dessuten er det ofte at syreutstyret ikke alltid virker helt etter hensikten, og trenger fornyelse og omplassering på slåtteutstyret (Serigstad.no har mer info, og se også info på Youtube fra Serigstad om dyseutstyr)

 

I Vefsn (Marka vgs.) og Vågaholmen i Rødøy (se foto) presenterte Atle Haugnes tema jordpakking med måling av jordpakking ved instrumentet penetrometer. I Rødøy målte han  jordpakking etter tilhenger med 1200 kg last over hengerakslingen. Hengerhjulene med dekktrykk 0,8 bar satte sporavtrykk 30 cm bredde, mens hjul med 2,3 bar (normalt lufttrykk) satte 20 cm, dvs 50 % større marktrykk enn 0,8 bar (se foto) Imidlertid var myrjorda under markdagen svært tørr, og marktrykket var godt under 200 Newton som anbefalt grenseverdi for kulturenga.  

I fuktigere perioder, slik det er blitt under årets slått er dette en avgjørende faktor for jordpakking og at en kommer seg raskere utpå etter nedbør uten å gjøre skade på jord og eng.

Det finnes også nye typer lavtrykksdekk fra flere dekkprodusenter (eks. Michelin XEOBIB). Disse er dyrere men kan betale seg raskt med reduserte kjøreskader samtidig som de tåler økt transporthastighet. Atle Haugnes demonstrerte også programmet Terranimo (se www.terranimo.dk og velg Terranimo Norway) for beregning lufttrykk og valg av dekktyper i forhold til maskinvekt og jordas bæreevne.

For alle markdagene var det stort engasjement omkring de aktuelle tema med utgangspunkt i vurdering av engas tilstand, frøblandinger, plantevern og andre tiltak.

Markdagene er en ledd i arrangementsavtalen NLR Nordland i år har med Fylkesmannen i Nordland som sponsor.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.