Dyrking av produksjonsklare jordbærplanter i tunnel og veksthus

13.02.2017 (Oppdatert: 16.02.2017)

Norsk Landbruksrådgivning Nordland, Myhrene AS og NIBIO inviterer til to-dagers bærsamling i Bodø. Samlingen vil foregå i lokalene til Private Barnehagers Landsforbund ved Thon Hotel. Se program under.

22. februar:

 

10:30: Velkommen til jordbærsamling v/ Steve Saltermark

 • Presentasjon av deltakerne
 • Bakgrunn og muligheter avdekka gjennom prosjektet Arktisk Bær

 

11:00: Historisk tilbakeblikk på norsk jordbærproduksjon v/Simen Myhrene

 • Utviklinga siste 20 år (dyrkingsmåter, marked, statistikk)

           Jordbærplanta sin vekst og fysiologi

 

11:30: Jordbærdyrking i tunnel/veksthus med prod.klare planter – Nye muligheter for Nord-Norge v/ Åge Jørgensen

 • Åpning for import av produksjonsklare planter fra 2015 – Store muligheter for Nord-Norge

o   Hvorfor er produksjonsklare jordbærplanter perfekte for Nord-Norge?

 • Erfaring fra kompetanseutviklings-prosjekt med dyrking av produksjonsklare jordbærplanter i Rogaland 2009-2014.

 

12:00: Lunsj

 

12:45: Aktuelle tunnelar som kan vera aktuelle for jordbærdyrking i Nord-Norge gjennom Myhrene AS

 • Om dyrkingssystemer
 • Nord-Norge-pakke ?? (Prepak-tunnelar) for å redusere investeringene
 • Jordbærplanter
 • Hvilke sorter er aktuelle for Nord-Norge?
 • Hvilke plantetype passar best til ulike dyrkingssystem i tunnel?
 • Kalkyler for produksjon i tunnel

 

13:30: Mine erfaringer med tunnel, tabletop og prodklare planter i 2016 v/Bård Tysnes

 • Marknadsføring og salg av bæra våre v/Ingvill Dahl

 

14:00: Hvilke muligheter ser jeg/vi med nye dyrkingmetoder av jordbær v/Frode Vik og Ingrid Myrstad.

 •    Gode og vonde erfaringer med jordbærdyrking i Kvæfjord siden 2000

o   Learning the hard way……..

 • Nå ser jeg lyset………… med tabletop og prodklare planter.
 • Midnattsol-jordbær med arktisk smak…., Mine erfaringer med ulike sorter for Nord-Norge.
 • Utprøving av prodklare planter sist sesong.
 • Visjoner om framtida for jordbær i Nord.

 

14:45: Kaffi – beinstrekk

 

15:00: Dyrkingstekniske kunnskaper v/Åge og Simen

 • Dyrking av jordbær på table-top og substrat i tunnel/veksthus
 • Klimastyring for optimal avling og kvalitet
 • Vanning og gjødsling av jordbær dyrka på table-top

  

16:00: Utviklingsprosjekt??

Videre utvikling. Finansiering, kompetanse og nettverk

 

16:30: Avslutning første dag

 

 

23. februar:

 

09:30: Velkommen til strategimøte for Ny satsing på Jordbær i Nord v/Steve Saltermark

 • Presentasjon av deltakerne
 • Arktisk Bær-prosjektet 2014-2016
 • Kartlegging og mobilisering for økt bærproduksjon i Nord-Norge

 

10:00: Historisk tilbakeblikk på norsk jordbærproduksjon v/Simen Myhrene

 • Utviklinga siste 20 år (dyrkingsmåter, marked, statistikk)

           Jordbærplanta sin vekst og fysiologi

 

11:00: Jordbærdyrking i tunnel/veksthus med prod.klare planter – Nye muligheter for Nord-Norge v/næringsutvikler Åge Jørgensen, NIBIO Særheim, Rogaland

 • Åpning for import av produksjonsklare planter fra 2015

o   Hvorfor er produksjonsklare jordbærplanter perfekte for Nord-Norge?

 

11:30: Lunsj

 

12:15: Aktuelle tunneler for jordbærdyrking i Nord-Norge v/Simen Myhrene

 • Om tunneltyper – fordeler og ulemper
 • Nord-Norge-pakke ?? (Prepak-tunnelar) for å redusere investeringene

          Produksjonsklare jordbærplanter tilgjengelig fra Myhrene AS

 • Hvilke sorter er aktuelle for Nord-Norge?
 • Hvilke plantetype passer best til ulike dyrkingssystem i tunnel?

 

13:00: Tid for kompetanseoppbygging og profesjonalisering av de som vil satse ?

 • Eksempel på nettverks-/bedriftsutviklingsprosjekt mellom 6 jordbærprodusenter med veksthus/tunnel i Rogaland 2009-2014

          Er det mulig å få til et 3-årig kompetanse-løft for jordbærdyrking i tunnel/Veksthus i Nord_Norge

 • Nettverksbygging mellom de som ønsker å satse
 • Bruk av spesial-kompetanse/rådgiving fra fagmiljø i Sør-Norge
 • Oppbygging av et lokalt rådgiver-team i Nord-Norge (NLR og NIBIO)
 • Utprøving av IKT-løsninger for fjern-undervisning/-rådgiving (Skype, web-camera etc)
 • Studieturer til Sør-Norge/utlandet?

          Investeringstøtte til tunneller og utstyr?

 • Kan IN i Nord-Norge delta med investeringsstøtte for de som ønsker å satse og deltar i kompetanseprogrammet?

 

14:00: Idédugnad og konkretisering av prosjektinnhold v/Inger Martinussen, NIBI

 • Prosjekt for nettverk
 • Utviklingsprosjekt
 • Hvem vil satse

 

14:30: Kaffi – beinstrekk

 

15:00: Oppsummering og veien videre

 • Arbeidsfordeling
 • Tidspunkter – milepæler
 • Oppfølging

 

 

Aktuelle arrangementer

-         Årsmøtet i bærdyrkerlaget

-         Åpen dag Myhrene AS

Deltagelse begge dager er gratis og inkluderer lunsj. Der ikke annet er avtalt, må deltagere dekke reise og opphold utover dette.

Gi også tilbakemelding om eventuelt deltagelse på felles middag onsdag kveld.

Frist for påmelding: INNEN FREDAG 17. FEBRUAR!

 

Påmelding til: Steve Saltermark, st-salt@online.no tlf: 476 15230 og Ingrid Myrstad, Ingrid.Myrstad@nlr.no tlf: 902 06667

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.