NLR Nordlands første årsmøte er gjennomført

03.04.2017 (Oppdatert: 07.04.2017)

Et fulltallig og meget vellykket årsmøte i NLR Nordland ble gjennomført 29.03.17 i Bodø.

Nytt styre i NLR Nordland valgt 29.03.17. Fra venstre Andreas Ole Helskog, Geir Tønder, Kåre Holand, Hallvard Ellingsen og Svein Magne Åsbakk. Ansatterepresentant Gustav Karlsen var fraværende. Foto: Kolbjørn Eriksen.

Årsmøtet godkjente årsmelding, besluttet medlemskontingent for 2017, behandlet  budsjett og arbeidsplan  for 2017. Videre ble  enhetens nye tillitsvalgte valgt samt godtgjørelse til tillitsvalgte ble besluttet. Til sist ble  instruks for  valgnemnda formelt godkjent.

 

Dokumenter:

Årsmelding 2016

Kontingent 2017

Budsjett 2017

Arbeidsplan 2017

Instruks for valgnemnda

Signert årsmøteprotokoll 

Tillitsvalgte 2017

ÅrsmøteforedragFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.