Vellykket fagdag med fokus på rett spredning av handelsgjødsel

20.05.2016 (Oppdatert: 06.02.2017) Knut Alsaker

Helgeland Landbruksrådgivining arrangerte i samarbeid med Mosjøen videregående skole,avd Marka og Felleskjøpet Agri fagdag med fokus på rett bruk av handelsgjødselspredere. Med 15 gårdbukere og 20 elever ble det en vellykket dag. I denne artikkelen finner du presentasjonen som ble gjennomgått.

Gjennomganga av gjødselspreder fra Kverneland

Fagdagen hadde fokus på rett innstilling og bruk av handelsgjødselspredere. Det er mange punkter som må sjekkes og justeres riktig for at rett mengde gjødsel skal bli spredd mest mulig nøyaktig. I løpet av dagen har de vært med på å teste om gjødslesprederen gav uten den mengden pr dekar den var var innstilt på og om spredebildet ute på enga ble god nok. 

Presentasjon finner du her. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.