Fylkesmannens forventningsbrev 2016 på landbruksområdet

12.02.2016 (Oppdatert: 06.02.2017) Kolbjørn Eriksen

Fylkesmannen i Nordland har 08.02.16 oversendt det såkalte forventningsbrevet til Nordlandskommunene. I brevet kommer man nærmere inn på den løpende forvaltning samt bruk av kommunale landbrukspolitiske virkemidler. Dette er intersann og nyttig lesning lengt utover det kommunale landbruksbyråkrati.

Brevet kan du  lese her.

Av brevet  bemerkes:

* Krav til  leieavtale på minimum 10 år ved utleie av dyrka/ dyrkbar jord.

* Manglende  gjødselplan og  føring sv sprøytejournal  gir  tilskuddsavkorting. Skjerpet ift tidligere.

* Ordninga med tilskudd til vinterskade på eng opphører fra og med 2016.

* Fornying av autorisasjonsbevis kan også gjøres ved webløsning/ nettkurs.

* Betydelig  omfang av mangelfull skogplanting/ fornying etter hogst. Følges  aktivt opp ihht skogloven.

* Det er avsatt 5.200.000 kr til SMIL ordninga.  De kommuner som HLR dekker  er tilgodesett med 2.065.000 kr, eller 39,7 %. Flott.

* Det er avsatt 3.845.000 kr til NMSK. De kommuner som HLR dekker er tilgodesett med 2.090.000 kr, eller 54,3%. Også det er bra.

* Det er avsatt 4.900.000 kr  som tilskudd til grøfting. 4.000.000 kr er så langt stilt til disposisjon, så vil  restmidlene bli fordelt der det  er størst aktivitet..  Av de  4 MNOK  så er 1.5 MNOK fordelt på  de kommuner som  HLR dekker. Så for den grøfte- og dreneringsivrige så er det bare å stå på.

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.