Varme arbeiderkurs i Lofoten/Vesterålen/Bardu

15.07.2019

NLR Nord Norge planlegger varme arbeiderkurs i Lofoten, Vesterålen og Bardu i uke 35

Les mer ›

Regionale miljøtilskudd i jordbruket

09.07.2019

Søknadsportalen åpner 1. august. Fristene for å sende søknad er 20. august i Nordland og 15. oktober i Troms og Finnmark.

Les mer ›

Gjødsling etter 1. slått

10.07.2019 (Oppdatert: 17.07.2019)

Mange har avslutta eller er i ferd med å avslutte 1. slåtten, under gode forhold.

Les mer ›

Kålflua er på vingene

10.07.2019

Vi har starta opp registrering av kålflueegg i Sør-Troms og Midt Troms. Antall egg registreres hver uke.

Les mer ›

Gulrotflue

10.07.2019

Det er nå registrert gulrotflue i Sør-Troms. Gulrotflua observeres på gule limfeller og disse sjekkes minimum en gang pr uke. Bruk lupe.

Les mer ›

NORDNORSKE JORDBÆR PÅ GANG

10.07.2019

En kald og hustrig vår og forsommer, over hele landsdelen, har gitt forsinket vekst og modning også for de nordnorske jordbærene.

Les mer ›

Markdag i kulturlandskap på Engeløya, et UTVALGT KULTURLANDSKAP

09.07.2019 (Oppdatert: 10.07.2019)

I 2019 er 10 år siden Landbruksdirektoratet startet å velge ut de første UKL-områder = Utvalgte kulturlandskap i jordbruket.

Les mer ›

Historiefortelling med utgangspunkt i gårdens ressurser!

04.07.2019

Fylkesmannen i Nordland er klar med et nytt tiltak i prosjektet Gårdsturisme og Matopplevelser i Nordland. Historiefortelling med utgangspunkt i gårdens ressurser!

Les mer ›

Regionale miljøtilskudd i jordbruket (RMP – midler) støtter miljøvennlig husdyrgjødselhandtering

24.06.2019

Hvert fylket har et miljøprogram, som bidrag til å fremme særskilte miljømål i jordbruket.

Les mer ›

Jord og jordarbeid – Et viktig tema i Jordbruk

19.06.2019 (Oppdatert: 24.06.2019)

Gode kunnskaper om jordens struktur og sammensetning, og riktig planlegging av jordarbeid er nødvendig for å oppnå ønsket landbruksproduksjon.

Les mer ›

Tariff overenskomst jordbruk og gartnernæringene

13.06.2019

Årets tariffsatser for jordbruks og gartnernæringene

Les mer ›

Betydelig tidligere vekststart enn normalt

13.06.2019

Vekstsesongen 2019 kom i gang tidligere enn normalt i hele landsdelen. Den kom brått og gav en rask start av veksten.

Les mer ›

Nye potetsorter på prøve på Dønna

13.06.2019

FORSØK. Nansen, van Gogh og Troll har så vidt landet etter å ha kommet luftveien fra Bodø. Nå skal de graves ned i en åker på Dønnes.

Les mer ›

Krav vedr. tilskudd for areal- og kulturlandskap

13.06.2019 (Oppdatert: 14.06.2019)

Fylkesmannen i Nordland har hatt informasjonsmøter i fylket, og påpekt at kommunen har ansvar for grundig oppfølging av søknadene på areal- og kulturlandskapstilskudd.

Les mer ›

Markdag - fremmede skadelige planter

11.06.2019

Markvandring i Våg hvor vi ser nærmere på tromsøpalme, parkslirekne og kjempespringfrø.

Les mer ›

Nord Norge styrker fokuset på presisjonslandbruk og maskinteknikk

11.06.2019

1. august starter Stian Gunnersen som rådgiver innen fagområdet maskinteknikk og presisjonslandbruk. Med dette styrket NLR sin helhetlige rådgivning i nord.

Les mer ›

NLR Nord Norge flytter hovedkontoret til Alta

11.06.2019 (Oppdatert: 18.06.2019)

Terje Balandin begynner som Daglig leder i NLR Nord Norge fra 1.september.

Les mer ›

Fagmøter: Gjerding og Beitebruk i Nordre Nordland, Lofoten, Sortland, Andøy, Ballangen

11.06.2019 (Oppdatert: 13.06.2019)

Møteserie med fagmøter om gjerding og beitebruk. Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge med prosjekt "Ny Giv Nytt Liv" er arrangør sammen med Bondelaget, Bonde og Småbrukarlaget og Sau og Geit.

Les mer ›

Studietur til Sparbu april 2019

10.05.2019

Referat fra studietur 27.04.2019 – Morten Gustad, Sparbu, Trøndelag

Les mer ›

Funksjonstesting av åkersprøyter

12.04.2019

Åkersprøyter skal testes hvert 5. år i følge regler fra Mattilsynet, men fra og med 2020 skal testingen foregå hvert 3. år

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.