Foto Ingvild Melkersen

Viktig melding om dreneringstilskuddet

Har du fått innvilget grøftetilskudd før 1. juli 2022 kan du søke om tilskudd etter nye satser. Forutsetningen er at arbeidet ikke er startet.
NLR Nord Norge
Foto Ingvild Melkersen

Fagmøte for jordbærdyrkere

Den 31. oktober samla vi jordbærdyrkere fra hele Nord-Norge for fagmøte.
NLR Nord Norge
Grønnsaksskolen for Nord-Norge

Grønnsaksskolen for Nord-Norge

Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge og Troms landbruksfaglige senter arrangerer for første gang Grønnsaksskolen for Nord-Norge!
Økodag Foto Ingvild Melkersen

Økologisk jorddag på Sortland

Økologiske prinsipper, pløying og nydyrkingsfres var tema en solrik høstdag på Sortland videregående skole avd. Kleiva. Se bilder!
NLR Nord Norge
Hesjegjengen i Skjomen med ferdig resultat. Foto: Ingvild Melkersen

Eventyr i Skjomen i Narvik

Gårdsbesøk med fokus på verdifulle kulturlandskap, botanisering i slåttemark og hesjing. Se flere bilder og videoer her!
NLR Nord Norge
NES Thomas med gulrot av sorten YUKON

Grønnsaksmarkdager i Salten

Se bildekavalkade fra grønnsaksmarkdager i Nord-Norge med Thomas Holz i NLR Øst.
NLR Nord Norge
1 2 3 ... 8