Som næringsutøver i alle næringer kreves sertifisering (sertifikat) ved bruk av varme arbeider utstyr (vinkelsliper, sveiseutstyr, varmluftspistol, gass og propanbrenner). Dette er et krav som kreves av forsikringsbransjen. Fra 01.01.2016 gjelder dette for bønder og deres ansatte som benytter vinkelsliper og lignende utstyr på gården. Sertifiseringen krever kurs, bestått eksamen og gjennomført dokumentert slukkeøvelse. Ved gjennomført kurs og bestått eksamen utstedes et sertifikat av Norsk Brannvernforening. Sertifikatet har en varighet på 5 år og må fornyes med nytt kurs.

Mange branner skyldes uforsiktighet og slurv ved utførelse av varme arbeider. Den som utøver varme arbeider må ha innsikt i den brannrisiko dette medfører og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.

Kurset tar for seg temaer som

  • Varme arbeider
  • Sertifiseringsordning for brannvern ved utførelse av varme
  • Gjeldende regelverk
  • Brann- og slukketeori
  • Risiko ved utførelse av varme arbeider
  • Praktisk slukking

Oppmøtekurset er 7,5 timer med teori, kursmateriale, praktisk slukkeøvelse og eksamen.

E-læringskurset tar 4-5 timer inklusiv eksamen + en praktisk slukkeøvelse.

Fullført kurs med godkjent eksamen og fullført slukkeøvelse gir sertifikat for Varme arbeider utstedt av Norsk Brannvernforening. Sertifikatet har en varighet på fem år.

Pris

E-læringskurs

VA kurs Foto Bodil Lundbakk 17
Velkommen til varme arbeider kurs hos Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge. Foto: Bodil Lundbakk
VA kurs Foto Bodil Lundbakk 26
Velkommen til varme arbeider kurs hos Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge. Foto: Bodil Lundbakk
Kurs Foto Bodil Lundbakk
Velkommen til varme arbeider kurs hos Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge. Foto: Bodil Lundbakk
VA kurs Foto Bodil Lundbakk 48
Velkommen til varme arbeider kurs hos Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge. Foto: Bodil Lundbakk