Markdag presisjonslandbruk og vannmiljø, Ballangen

14.07.2020 (Oppdatert: 15.07.2020)

Tid: -
Sted: Sørslett gård, Ballangen


Vi inviterer til markdag med fokus på presisjonslandbruk (gjødsling, GPS), forbedra vannmiljø og miljøretta tilskuddsordninger (som du ikke vil gå glipp av!).


  • Presisjonslandbruk - en introduksjon
    v/ Stian Sand Gunnarsen, rådgiver maskinteknikk og presisjonslandbruk, NLR Nord Norge
  • Demo. GPS-styring
  • Klimasmart agronomi og vannmiljø. Vannforskriften. Miljøretta tilskuddsordninger med vekt på nytt RMP-tilskudd til Balsnesvassdraget og Børselvvassdraget. 
    v/ Ingvild Lauvland Høie, rådgiver jord- og plantekultur, NLR Nord Norge

  • Befaring langs Storelva for alle interesserte. Akvaplan NIVA foretar prøvetaking sommeren 2020 og vi ser på ett av prøvepunktene - en stasjon nederst mot sjøen. Geir Aksel P. Dahl-Hansen forteller om prøvetakingen og gjør en begroingsundersøkelse. Vi ser på grøfter, kantsoner, naturlig vegetasjon.


Markdagen arrangeres som en del av prosjektet 'Landbruket og vannforskriften', som er støttet av Fylkesmannen i Nordland. Prosjektet går i fem Nordlandskommuner, med prosjektperiode 2019-2021.

 

I henhold til gjeldende korona-restriksjoner ber vi deg ta med egen mat og drikke. 

Velkommen til markdag i Ballangen!

 

Kontaktperson er Ingvild Lauvland HøieFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.