Kulturlandskapsdag på Reinøya i Karlsøy kommune

08.07.2020 (Oppdatert: 08.07.2020) ,  Ingvild L. Høie

Tid: -
Sted: Reinøya, Karlsøy kommune


I samarbeid med Karlsøy kommune inviterer vi til kulturlandskapsdag tirsdag den 18. august. Arrangementet har fokus på de truete naturtypene naturbeitemark og slåtteeng, og hvordan disse kan ivaretas. Vi besøker områder på Reinøya hvor det i fjor ble utført botaniske kartlegginger. Det ble utarbeidet skjøtselsplaner, og et lokalt landbruksforetak er nå i gang med restaurering av arealene. Skjøtselsprosjektet er delvis finansiert gjennom offentlige tilskuddsordninger (SMIL, RMP, Tilskudd til trua naturtyper).


 

Reinøya i Karlsøy kommune. Foto: Laura Bunse

 

Program

 • Oppmøte Hansnes fergekai senest kl. 08.15
 • Avgang til Stakkvika kl. 08.25
 • Vi kjører med bil til Hytteneset, ankomst rundt kl. 09.15. Her ser vi på slåttemarker og semi-naturlig myr. Lokalitetene ligger rett ved veien, og er lett tilgjengelige.
  • Ingvild Lauvland Høie fra Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge ønsker velkommen og innleder om kulturlandskapsdager i regi av Norsk Landbruksrådgiving.
  • Laura Bunse fra Karlsøy kommune orienterer om skjøtselsprosjektet og mulighetene for å søke om offentlige tilskudd.
  • Geir Arnesen fra Sállir natur forteller om naturtypene, de botaniske kartleggingene og hvordan arealene kan ivaretas gjennom skjøtsel.
  • Gårdbruker Roy-Helge Olsen forteller om det praktiske skjøtselsarbeidet og planen videre. Om forholdene ligger til rette, vil vi få en liten demonstrasjon av redskaper og skjøtselsarbeidet.
 • Kl. 10.45 kjører vi videre til Nordeidet hvor vi ser på naturbeitemarker.
  • Vi starter i nærheten av bilveien:
   • Her forteller Geir Arnesen om naturtypen, de botaniske kartleggingene og hvordan arealene kan ivaretas gjennom skjøtsel.
   • Roy-Helge Olsen forteller om det praktiske skjøtselsarbeidet og planen videre.
  • Kort lunsjpause.
  • De som ønsker kan bli med på fottur lenger opp i lia, hvor vi får utsikt over store deler av skjøtselsområdet. Her ser vi på et felt hvor Roy-Helge Olsen er i gang med krattrydding. Om forholdene ligger til rette, vil vi få en liten demonstrasjon av redskaper og skjøtselsarbeidet.
 • Vi kjører fra Nordeidet til Stakkvika kl.13.30.
 • Avgang fra Stakkvika kl.14.20.
 • Ankomst Hansnes kl.14.40.

 

Praktisk informasjon

På grunn av smittevernreglene under korona-pandemien, må transport foregå med egen bil. Fergebilletten for kjøretøy koster 154 kr t/r med Troms billett-appen. Passasjerer reiser gratis. På grunn av begrenset kapasitet på ferga, er det lurt å møte opp på kaia i god tid før avgang.

Alle må ta med egen mat og drikke. Husk godt fottøy og klær etter værforholdene. Gjerne sitteunderlag til lunsjpausen.

Vi holder korona-avstand til hverandre når vi er ute i felt :-)

 

Påmelding

Påmelding innen fredag 24. juli til enten
Laura Bunse på tlf. 77 74 60 43, mobil 94484107 eller epost laura.bunse@karlsøy.kommune.no eller
Ingvild Lauvland Høie på mobil 958 81 365 eller epost ingvild.lauvland.hoie@nlr.no 

 

Kulturlandskapsdagen er støttet med bl.a. midler fra Miljødirektoratet.  Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.