BIOENERGI KURS MOSJØEN, MO I RANA OG FAUSKE 15. januar- 17. januar

09.01.2019 (Oppdatert: 09.01.2019)

Tid: -
Sted: Mosjøen Videregående skole, avd. Marka, Fauske kommune, kommunestyresalen, Rana Kommune, Mjøland


Her får du vite alt du lurer på i forbindelse med investering og drift av bioenergi moderne flis- og ev. vedfyringsanlegg som finnes på markedet i dag. For deg som har skog og en del bygningsmasse kan det være økonomisk interessant med gårdsvarmeanlegg. For langt flere kan det være aktuelt å samarbeide med andre skogeiere om varmesalgsanlegg. Det er også mulig å kombinere gårds- og salgsanlegg.


Mosjøen 15 januar kl 10.00, se annonse
Mo I Rana 16. januar kl 10.00, se annonse
Fauske 17. januar kl 10.00, se annonse

 

Martin Solli har i lengre tid vært mye brukt rådgiver i planlegging/prosjektering av flisfyringsanlegg i Trøndelag, hvor han etterhvert har etablert eget rådgivingsfirma Solli Bioenergi med god kompetanse på dette. Og som finnmarking har han hatt flere oppdrag også i Troms og Finnmark, og kjenner godt forholdene her nord.

Håvard Midtskogen fra Skogselskapet Oslo og Akershus er det neppe noen som overgår i Norge når det kommer til teknikk og drift av bioenergianlegg med god kunnskap om de anlegg som finnes på det norske markedet. Han har lang fartstid på temaet på Østlandet der det i lang tid har vært stor aktivitet på område flisfyring.

Odd Ståle Dalslåen fra Innovasjon Norge stiller også som rådgiver på kursene med mye nyttig info om lønnsomhet, søknad og finansieringsmuligheter gjennom det sentrale bioenergiprogrammet.

NLR Nord- Norge vil gjennom arrangørsamarbeidet med Solli, Innovasjon Norge og kommuner bidra til utfyllende rolle innen utvikling av bioenergi her nord. Vi har for tiden en demo flisfyringsvogn disponibelt til mulige arrangementer i landsdelen. Spesielt aktuelt der det er lang avstand til nyere flisfyringsanlegg. Det er bare å ta kontakt ved interesse for lokale fagdager på temaet.
Vi kan også gi førsteråd med lønnsomhetsberegning om bioenergi kan være økonomisk interessant for gården din.

Disse bioenergikursene gir en unik anledning til å få mer detaljkunnskap fra spesialiserte rådgivere. Så gjerne benytt anledningen til en interessant fagdag hvis du vil vite mer om temaet. Påmelding skjer direkte på epost til Martin Solli, se annonse.


Gunnar J Forbord
Rådgiver bioenergi
NLR Nord Norge
gfo@nlr.no / 94821631Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.