Fagdag i Målselv 06. september 2023 på Moen, hos gårdbruker Sverre Hågbo.

Tema for dagen (program kommer)

  • Kalking v/NLR NN
  • Jordhelse v/NLR NN
  • Åtekalking v/NLR NN
    (presentasjon av forsøk i Målselv med Agri Åte ulike mengder våren 2023)
  • Demonstrasjon av ny kalkingsvogn fra Franzefoss v/Stig Are Rydningen

Målselv kommune har i samarbeid med NLR Nord Norge søkt Fylkeskommunen om støtte til fagdag og forsøk med ulike mengder åtekalk (Agri Åte) fra Franzefoss.

Kontaktperson

Ketil Lyster i Målselv kommune. Tlf: 465 02 148

Sand som åtemiddel 100 kg pr daa. Foto: Kristin Sørensen, NLR
Sand som åtemiddel 100 kg pr daa. Foto: Kristin Sørensen, NLR
10. mai 2013: Forsøksfelt snøåting, Vassmo. Foto: Kristin Sørensen, NLR
10. mai 2013: Forsøksfelt snøåting, Vassmo. Foto: Kristin Sørensen, NLR
27. april 2013: Forsøk snøåtingsmidler i Balsfjord. Foto: Kristin Sørensen, NLR
27. april 2013: Forsøk snøåtingsmidler i Balsfjord. Foto: Kristin Sørensen, NLR
12. mai 2013: Snøåting. Foto: Kristin Sørensen, NLR
12. mai 2013: Snøåting. Foto: Kristin Sørensen, NLR