14. august blir det markdag i regenerativt landbruk hos Øyvind Tilrem og Christine Urud ved Soløyvatnet, 10 km fra Bodø sentrum.

Tidspunkt kommer senere. Hold av datoen!

Markdagen blir arrangert i samarbeid med Regenerativt Norge v/Ulf Ullring.

Fagartikkel: Økologisk mangesysleri ved Soløyvatnet i Bodø

Utsnitt fra fagartikkelen:

(...) Gården produserer i dag storfekjøtt, stallplass for hest hvor eierne er interessert i turridning, bjørkeved, strø til talle, matjord m/kompost og husdyrtalle og salg av juletrær. Gården produserer snart mer økologisk storfekjøtt når ny driftsbygning står ferdig, material fra egen skog i ulike dimensjoner og utleie av enebolig så snart hovedhuset er ferdig restaurert.

Les fagartikkel om Tronheim Gård fra 2021

Ammekyrne like bonden sin det er tydelig
Ammekyrne liker bonden sin godt! Foto: Anne Marit Isachsen, NLR