Velkommen til markdag hos Tove og Steffen Benjaminsen, Alstad i Lofoten, 1. juni kl. 10:00-14:00.

Tema for dagen er pløying og fornying av eng. NLR Nord Norge informerer om RMP-ordningen og drenering.

Markdagen er samarbeid mellom EIK-senteret, plogspesialisten Jens Iversen, HE-VA, og NLR Nord Norge.

Enkel servering. Velkommen!

EIKM1974 BOD A4 Jordbearbeiding Invitasjon Alstad