Velkommen til møte om økologiske belgvekster til humankonsum!

Det er behov for flere bønder som dyrker erter og bønner! Økologisk Norge inviterer derfor til informasjonsmøte med foredrag om dyrking av belgvekster til konsum og introduksjon til prosjektet Klimamat.

De siste årene har det vært økt søkelys på å øke produksjonen av planteprotein til humankonsum. I dag produseres både erter og åkerbønner, men hovedsakelig blir dette brukt til dyrefôr. Hva skal til for å øke produksjonen, sikre god kvalitet og nå ut til markedet med belgvekster? Økologisk Norge har startet prosjektet Klimamat, med støtte fra Viken fylkeskommune, for å bygge videre på den økende kunnskapen og erfaringen på feltet. Prosjektet skal legge til rette for kompetanseheving for økologiske bønder både innen agronomiske og markedsmessige problemstillinger. Prosjektet starter med dette informasjonsmøtet og det er ønske om å rekruttere bønder til å bli med på studietur til Sverige i august. Prosjektet skal arbeide for nettverksbygging for produsenter og kartlegging og formidling av markedsmuligheter for økologiske belgvekster til humankonsum.

Kom på møte den 26. juni for å høre mer om prosjektet Klimamat og om produksjon av belgvekster fra forskere, rådgivere, bønder og markedsaktører!

Program

Kl. 17.30 Registrering og lett middag

Kl. 18.00 Velkommen, introduksjon til prosjektet og program for dagen, ved Mari Jensen Aas, prosjektleder i Økologisk Norge

Kl. 18.15 Belgvekster til humankonsum – erfaring fra forskningsprosjektene Food pro future og Future Protein Crops, ved Anne Kjersti Uhlen, NMBU

Kl. 18.40 Produksjonsmuligheter og utfordringer ved å dyrke økologiske erter og åkerbønner i Norge, ved Hans Gaffke, NLR Øst

Kl. 19.05 Vår erfaring med erteproduksjon, ved Kristin og Johan Swärd

Kl. 19.30 Holli Mølle ønsker produksjon av erter og bønner, ved Trygve Nesje

Kl. 19.50 Avslutning og oppsummering

Møteleder: Markus Hustad, daglig leder i Økologisk Norge

Arrangør: Økologisk Norge

Påmelding innen 21. juni til mari@okologisknorge.no (Si fra om eventuelle allergier)