Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge inviterer til fagmøte om psykisk helse i landbruket.

Dato: 21. mars kl. 12.00 på Steigen Vertshus.

Åpent møte for alle med tilknytning til landbruket.

Tema

  • HMS i NLR Nord Norge
  • Psykisk Helse
  • Bondens utfordringer
  • «En fortelling om det å få den psykiske helsen utfordret og hvor galt det kan gå»

v/HMS-rådgiver Vidar Aastrøm i NLR Nord Norge.