Grønt skifte i landbruket er et hett tema. Biogassproduksjon er beskrevet i to satsingsområder i «Landbrukets klimaplan 2021 - 2030», utgitt fra Norges Bondelag. Klimaplanen beskriver veien til å kutte ned klimautslippet fra landbruket med ca 5 mill CO2-ekvivalenter.

Satsingsområde 5 og 6 i klimaplanen beskriver gårdsbiogassanlegg og levering av husdyrgjødsel som sentrale klimatiltak.

Interessemøte «Landbruk, fornybar energi og klimasmarte løsninger»

Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge
Dato:
torsdag, 26. januar
Sted:
Steigen Vertshus
Oppstart:
kl. 11.00
Kontakt:
Wolfgang Dohrn, tlf 94163601, e-post: wolfgang.dohrn@nlr.no

Tema

• Gårdsbasert biogassproduksjon
• NLR sin satsing på fornybar energi
• Biorest som gjødsel
• Muligheter for blå/grønne synergieffekter i Steigen

Støttet av Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Troms og Finnmark fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Steigen kommune.