Tema er vekstavslutning

Nedvisning av potetris er utfordrende etter at Reglone ble forbudt i 2020. I prosjektet SOLUTIONS undersøker vi bruk av mekanisk risknusing, flamming, varmt vann og alternative og ordinære kjemiske midler. Hos Ivar Skramstad, Vang (nær Hamar) er det to forsøksfelt som NLR Innlandet har ansvar for. NIBIO Divisjon for Bioteknologi og plantehelse er prosjektansvarlig, med forsker Kirsten Semb Tørresen som ansvarlig for vekstavslutning i potet.

Feltvert: Ivar Skramstad.

Oppmøte og parkering er mellom krysset med Ålstadvegen og Lageråvegen ved riksveg 25 (parkering blir markert).

Program:

 • Kaffe og noe å biteti fra kl. 16:45.
 • Velkommen v/Jarek Grodek, NLR Innlandet og feltvert Ivar Skramstad
 • Innledning om prosjektet "Solutions" v/prosjektleder Therese Witt Berge, NIBIO
 • Vi ser på forsøkene hos Ivar Skramstad, v/Jarek Grodek og Kjetil Mostue, begge NLR Innlandet og Kirsten Semb Tørresen, NIBIO
  • Forsøk med bioherbicider
  • Forsøk med mekaniske, termiske og kjemiske metoder
 • Erfaringer fra Tyskland med kjemiske nedsviingsmidler og pelargonsyre v/Sabine Andert, Rostock Universitet, Tyskland
 • Andre erfaringer med vekstavslutning, v/Borghild Glorvigen, NLR og potetdyrkere
 • Visning av maskiner (/så langt været tillater)
 • Avslutning og vel hjem kl. 19.

Velkommen!

SOLUTIONSMARKDAG kart
Kart over parkering og forsøksfelt. Følg merking på dagen.

I prosjektet Solutions er det i 2022 to forsøksfelt hos Ivar Skramstad. NLR Innlandet har ansvar for feltene i år. NIBIO Plantehelse er prosjektansvarlig.

Markdagen og forsøk er en del av prosjektet "SOLUTIONS - Nye løsninger for nedvisning av potetris, bekjempelse av ugras og utløpere i jordbær og ugraskontroll i eplehager»

Prosjektansvarlig: NIBIO. Prosjektleder: Therese W. Berge. Pakkeleder potet: Kirsten Semb Tørresen

Finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA), Grofondet AS, samt egeninnsatsen til prosjektpartnerne A-K maskiner AS, Heatweed Technologies AS, Kilter AS, Norsk Landbruksrådgiving og dyrkere av potet, jordbær og eple, NLR Innlandet, NLR Vest, NLR Viken og NLR Øst.

Forsøk med flamming av potetris i Solutionsprosjektet. Foto: Camilla Bye, NLR Øst
Fra feltarbeid i et av feltene i 2022. Forsøk med flamming av potetris i prosjektet Solutions. Fra venstre: Josefine Marie Sydness (NLR Øst), Kristen Semb Tørresen (NIBIO), Kjetil Mostue (NLR Innlandet) og Joachim Hasle. Foto: Camilla Bye, NLR Øst