Varme arbeider kurs planlagt arrangert i Steigen, i september

Foreløpig dato er satt til 14/9

Det var planlagt kurs i mars, men det ble for få påmeldte. Vi prøver igjen i september.

Påmelding

Mer info