Vil du ta kurset fra ditt eget kontor eller egen sofa? Vi tilbyr nå Praktisk HMS-kurs digitalt. En fin løsning for deg som ikke har anledning til å reise på fysiske kurs.

Opplæringskravet gjelder når man har ansatte og/eller avløsere ansatt i avløser lag. Kravet er ikke bare knyttet til om en har faste ansatte, men gjelder også ved tilfeldig hjelp, familiehjelp, byttearbeid med naboer osv. Gjennomført opplæring skal dokumenteres. Kurset kombinerer undervisning med lærer og egenstudier.

Vi jobber konkret med bevisstgjøring og forståelse av HMS-arbeidet på egen gård. Kurset er delt i tre:

Del 1: Teams kurs, du vil få tilsendt lenke.

Del 2: E-læring, du vil få tilsendt det etter del 1.

Del 3: Tar du vernerunde hjemme på din egen gård og dokumenterer.

Dato: 21. september 2022 fra kl. 10.00-15.00.

Jeg vil melde meg på

For mer info, ta kontakt med:

Kurset forutsetter minst 8 påmeldte.

Kurspris

Kr. 2250,- Medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge med HMS avtale.
Kr. 2500,- Medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge.
Kr. 3000,- Ikke medlemmer.