NLR Nord-Norge arrangerer i samarbeid med gårdbrukere og grunneiere slåttekurs i eldre slåttemark i Skjomen, Narvik 18.- 19 august 2022.

Instruksjon i slått og hesjing ved Terje Nystabakk fra Sørfold. I tillegg vil vi formidle kunnskap om eldre slåttemark, hvordan den oppsto, arter i slåttemarka med praktisk botanisering i felt ved Anne Marit Isachsen. Det blir også formidling av historien i området ved Sven Lindgren. I tillegg får vi omvisning på gården ved Saghaugen gård.

Innenfor temaet kulturlandskap og biologisk mangfold vil det bli lagt vekt på:

  • Informasjon om trua naturtyper i jordbrukets kulturlandskap
  • Bruk av Naturbase – hvordan skaffe info om registrerte lokaliteter
  • Info om tilskuddsordningen for trua naturtyper

Alle interesserte er velkomne.

Påmelding her

Vi skal slå og hesje, så ta med arbeidstøy og ljå om du har

Overnatting i hus på gården med rom med plass til inntil 4 personer kr. 300 per natt per person. Betales til Saghaugen gård

Servering av mat. Felles grilling på kvelden. Mat faktureres deltaker.

Arr. Norsk landbruksrådgiving Nord-Norge i samarbeid med Saghaugen gård.

Kontakt: Ragnhild Renna, e-post: ragnhild.renna@nlr.no

Arrangementet er støtta av Miljødirektoratet.

Sommerfugl Foto Ingvild Melkersen
Velkommen til slåttekurs i eldre slåttemark i Skjomen, Narvik 18.-19. august 2022. Foto: Ingvild Melkersen