NLR Nord-Norge arrangerer tur til Potetdagen hos Graminor og Potato Scandingavia for grøntmedlemmer i NLR Nord-Norge og Produsentorganisasjonen OTTAR. I tillegg får vi omvisning på Graminor i forkant av Potetdagen.