Velkommen til grovfôrmarkdager i Salten

  • Tirsdag 09. august kl. 12.00 i Bodø
    Oppmøte hos Magne Kristensen, Midnattsolveien 1257
  • Onsdag 10. august kl. 11.00 i Steigen
    Oppmøte hos Jørgen Johansen, Skånlandsveien 105

Foruten lokale krefter ved Frida Finsås Wika fra Felleskjøpet og Anne Marit Isachsen fra NLR Nord-Norge har vi invitert med oss Anders Rognlien, agronom i Yara som har jobbet mye med prosjektet «Grovfôr 2020». Og mye med satsing på presisjonsgjødsling.

Program

Følgende program settes opp inne begge steder etter å ha tatt en skikkelig markvandring på eng og i åker hos feltvertene på hhv Kløkstad og Skånland:

  • Anders Rognlien: Bedre gjødselhandtering og spredning, presisjonsgjødsling. Gjødselmarkedet framover – hvordan jobber Yara med å sikre gårdbrukerne mineralgjødsling framover. Satsing på økt norskandel i fôringa. Status for kobber i gjødslinga.
  • Frida Finsås Wika: Presisjonslandbruk, fôrplanlegging og kraftfôrbesparelse ved økt grovfôrkvalitet, og info/demonstrasjon av nytt NIR-apparat (Micro-NIR) for enkel og rask fôrprøveanalyse.
  • Anne Marit Isachsen: Valg av grasarter, gjødsling og plantevern i gjenlegg, eng og beite.

Påmelding

Påmelding må skje senest dagen før til Anne Marit på tlf 91320731 eller Frida tlf 95071926 - så sikrer vi at alle får kaffe og mat.

Hovedillustrasjon kampanje
Ønsker alle velkommen til en skikkelig grovfôrprat med presisjon og kvalitet i sentrum.