Holistic Management er et planleggingsverktøy for å bygge opp gårdens ressurser og drive et regenerativt landbruk. Verktøyet kan benyttes for ulike driftsformer og driftsomfang, økologisk eller konvensjonelt, veksthus eller friland, andelshage eller utmarksbeite, småbruk eller stor landbrukseiendom.

En viktig del av arbeidet med Holistic Management og kurset er å lære seg å lese landskapet og prosessene i landskapet, særlig kretsløpet av vann og mineraler, energistrøm og artssamspill. Beiting og areal med gras har spesielle funksjoner i mange økosystemer. Riktig og målretta beitebruk er derfor ofte et viktig redskap i Holistic Management og regenerativt jordbruk. I tillegg er økonomien og de menneskelige faktorene viktige, og en avklaring av hvem som er beslutningstakere, hva de involverte ønsker med driften og livene sine samt den økonomiske rammen.

Ved hjelp av planleggingsverktøyet fattes beslutninger som tar hensyn til alle ressurser til gården dvs. mennesker, naturen og økonomien. Arbeidet med Holistic Management omfatter også overvåking og registrering av endringer slik at man kan endre kurs underveis.

Kursholder, Anders Lerberg Kopstad, er utdannet innen agroøkologi. Han driver med sau, høner og grønnsaker og praktiserer Holistic Management på egen gård. Han er godkjent veileder i Holistic Management fra Savory Institute.

Påmelding

Har du spørsmål om kurset?

Ta kontakt med rådgiver Silke Hansen på silke.hansen@nlr.no

Les mer om Holistic Management

Om organisasjonen - Regenerativt Norge

Bedre forvaltning av gårdens ressurser @ Agropub

Kurset har 3 samlinger, hver samling går over 3 dager. Vi arrangerer nå første samlingen.

Samling 1:

3 dager: Onsdag 09.02., torsdag 10.02. og fredag 11.02.2022

kl. 9-16 alle dager

Kurssted: Gjennestad (dersom det ikke er mulig å samles, kan kurset avholdes digitalt på Teams)

Kursavgift samling 1 (3 dager): 3500 kr (refunderes dersom kurset må avlyses)

Påmeldingsfrist: 8. februar 2022

Kurset er åpent for alle interesserte. Minst 8 deltakere, maks 15 deltakere (med forbehold om strengere restriksjoner fra FHI). Etter tilbakemeldinger fra tidligere kurs anbefales de som har mulighet og der det er aktuelt til å delta med partner.

Påmelding


Samling 2 og 3

Samling 2: mars/april 2022 (dato og påmelding senere)

Samling 3: Mai 2022 (dato og påmelding senere)

For deltakelse i samling 2 og 3 forutsettes deltakelse i forutgående samling(er).

Holistic management Silke
Holistic Management er et planleggingsverktøy for å bygge opp gårdens ressurser og drive et regenerativt landbruk. En viktig del av arbeidet med Holistic Management og kurset er å lære seg å lese landskapet og prosessene i landskapet. Foto: Anders Lerberg Kopstad