At gjødselprisene har gått opp har nok alle fått med seg. Hvordan skal vi hensynta dette i sesongen 2022? Hvor og hvordan bør gjødsla brukes?

Dette er viktige spørsmål. Samtidig har mange tilgang på biogjødsel og annen organisk gjødsel. Hvordan skal den brukes for å utnyttes best mulig?

13. januar arrangerer vi møte på Teams.

Program

  • Når organisk gjødsel blir bondens gull – hvordan skal den da fordeles? Hvor går grensene, hvem næringsstoffer er kritiske? – Annbjørg Ø. Kristoffersen, NIBIO
  • Hvordan bør kornet gjødsles? – Ingvild Evju, NLR Viken
  • Hvem er presisjonsgjødsling for? – Truls Olve Terjesønn Hansen, NLR Trøndelag
  • Hva tror vi skjer fremmover? - Sigurd Enger, NLR Øst

Pris

  • Medlem i en NLR-enhet: 100 kr
  • Andre: 300 kr

Faktura sendes i etterkant av møtet.

Påmelding finner du øverst på siden. Møtelenke til teams sendes ut til påmeldte før møtestart.

Webinaret arrangeres av NLR Øst og NLR Viken.