Velkommen til fagmøte for potetdyrkere med fokus på muligheter til å redusere plantevernmiddelbruken.

Med oss på møtet har vi fått Åsa Rölin som i mange år har jobbet som potetkonsulent i Sverige innen både konvensjonell og økologisk produksjon. Hjemme på Bodaholms Gård driver hun med potetproduksjon sammen med sin mann. Åsa skal blant annet dele erfaringer med bruk av nytt radrensingsutstyr og metoder for risdreping.

09.30 Kaffe og kake, prat med kollegaer

10.00 Mer klimavennlig dyrking av potet v/ Hanna Pauline Næss Holm

10.20 Erfaringer med nyere radrensingsutstyr i potet v/ Åsa Rölin

11.05 Beinstrekk

11.15 Integrert kontroll av sikader og kjølmark i potet v/ Annette Folkedal Schjøll

11.55 Dreping av potetris i Sverige v/ Åsa Rölin

12.15 Lunsjbuffet

13.00 Betydning av svartskurvsmitte på settepotetene v/ Åsa Rölin

13.30 Bruk av Serenade - biologisk beisemidel i potet v/ Svein Bakken

14.00 Avslutning

Bakgrunn: For å kontrollere ulike skadegjørere i landbruket skal vi praktisere integrert plantevern og benytte andre tiltak enn kjemiske plantevernmidler om mulig. «Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler (2021– 2025)» har som mål å redusere vår avhengighet av plantevernmidler samt risikoen for negative konsekvenser på helse og miljø. EUs "Farm to fork"– har blant annet en målsetning om å redusere bruken og risikoen ved bruk av kjemiske plantevernmidler med 50% innen 2030. Norge følger EØS-regelverket på plantevernmiddelområdet og blir dermed berørt av dette.

Foredragsholdere

  • Åsa Rölin er potetkonsulent i Potatiskonsult Åsa Rölin AB. Har tidligere arbeidet i mange år med potetrådgiving i Husholdningsselskapet.
  • Annette Folkedal Schjøll er forsker ved Nibio div. Bioteknologi og plantehelse
  • Svein Bakken er markedsansvarlig i Bayer Crop Scienece Norge
  • Hanna Pauline Næss Holm er rådgiver i potet og korn i NLR Viken

Pris

  • Medlemmer i NLR: kr. 300
  • Andre: Kr. 500

Inkluderer inngang og servering

Påmelding innen 19. november på skjema øverst i artikkelen.