FAGDAG

Vekstsesongen nærmer seg slutten og NLR inviterer til fag/markdag med ulike tema knyttet til grovfôrproduksjon hos Snorre og Johan Warholm, torsdag 14 oktober . Evaluering av vekstsesongen er viktig for å kunne trekke lærdom av arbeidet vi gjør og justere arbeidet før neste sesong. I evalueringen er avlingsnivå viktig og det må gjøres nå mens vi har oversikt over fôrmengden. Økende gjødselpriser gjør også at rett gjødsling er viktig og da må vi ha oversikt over avlingsnivå og andre parametere i grovfôret.

Tema:
Evaluering av vekstsesongen 2021 v/Knut Alsaker
Hvordan har sesongen vært, og hvilke endringer skal vi gjøre før neste sesong. Hvor tung er en rundball, og hvor mye fôr inneholder den. Dette er viktige spørsmål før vi kan konkludere om det har vært en god vekstsesong.

Gjødselprisene har steget. Hvordan skal vi møte dette?

Sprøyteteknikk og dysevalg v/Wolfgang Dohrn
Rett bruk av sprøyta er viktig for et best mulig resultat. Det er mange ulike sprøyteteknikker og dyser å velge mellom. Wolfgang gir dere en oppdatering på dette.


Sted: Snorre og Johan Warholm, Dalbotn, Sømna,
Tid: Torsdag 14 oktober kl 11.00

Alle vel møtt til faglig påfyll.


Somna 2