Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr, har sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått en godkjent opplæring i varme arbeider. I ordningen inngår det også et krav om re-sertifisering hvert femte år.

Kurset gjennomføres av Norsk brannvernforenings godkjente instruktører og NLR Innlandet tilbyr nå dette kurset i hele vårt område. Våre instruktører er godt kjent med landbrukets utfordringer hva brannsikkerhet angår. Vi vil derfor bruke konkrete eksempler fra landbruket slik at deltakerne lettere skal kunne gjøre tiltak for å ivareta brannsikkerheten på egen gård.

Kurset varer i 7,5 timer og avsluttes med en teoretisk eksamen fra Norsk Brannvernforening. Ved bestått eksamen, mottar hver deltaker et sertifikat for varme arbeider.

Kurset koster kr. 2 000,- for medlemmer i NLR og kr. 2 500,- for ikke-medlemmer.

For å kunne holde kurset må vi ha minimum ti deltakere og maksimalt 25.

Det er bindende påmelding på kurset.