Hvilke utfordringer og muligheter møter småskala grønnsaksdyrkere? Hvordan kan både agronomi og økonomi bli bærekraftig? For første gang er det samlet data fra mange av landets markedshageprodusenter. Forskerne Anna Birgitte Milford og Anne Strøm Prestvik fra NIBIO vil presentere rapporten på konferansen.

Konferansen er det offisielle startskuddet for et tre-årig samarbeidsprosjekt for å løfte småskala grønt over hele landet. Prosjektet skal gi mer grønnsaker inn i lokalmatmarkedet og sikre god kompetanse hos produsentene, både innen salg og produksjon.

Prosjektet er et samarbeid mellom Bondens marked Norge, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgivning, Økologisk Norge og Statsforvalterne i Vestland, Oslo/Viken, Vestfold/Telemark og Trøndelag.

Les mer her og meld deg på