Kurset er ment å være et bidrag til sysselsetting og bosettingen på små og mellom store gårdsbruk. Kurset tar for seg behov for oppgradering, begrensinger og muligheter i eksisterende typiske fjøs.

Kurset er bestilt av Kvænangen kommune, mens kursholder er NLR NN.

Påmelding og spørsmål sendes derfor til kommunen.

Påmelding innen 17.9.2021 til

ida.karlstrom@kvanangen.kommune.no