NIBIO inviterer til den årlige markdagen på Apelsvoll.

For å holde nødvendig avstand blir markdagen delt på to dager; tirsdag 17. og onsdag 18. august.

Tirsdag 17. august: Tema korn, protein- og oljevekster.

Onsdag 18. august: Tema grønnsaker, poteter og bærproduksjon.

Begge dagene starter med kaffe kl. 9.30. Fagprogrammet starter kl. 10.

Det legges opp til at programmet gjennomføres med feltvandringer og foredrag utendørs, med temaer tilpasset sesongen. Programmene vil bli sendt ut onsdag 11. august.

Er du ikke frisk ber vi deg om å bli hjemme.

Påmelding innen kl. 12 mandag 16/8

Meld deg på ved å sende en e-post til apelsvoll@nibio.no. Send navn og hvilken dag du/dere deltar (det er lov å komme begge dagene).

NIBIO ønsker velkommen til faglige påfyll og interessante dager, og gleder seg til å treffe alle på markdager!

Velkommen til Apelsvoll!

IMG 0267