Nordreisa Kommune og NLR Nord Norge arrangerer Landbrukskafè

Tirsdag 15. juni i Formannskapssalen på kommunehuset

Kl 20.00 - ca 22.00

Foreløpig program

• Presentasjon av faggruppa bygg og oppgradering av fjøs, v/Roger Østvik, NLR Nord Norge

• Fornybar energi i jordbruket, v/Olve Sæhlie, Innovasjon Norge

• Ny gjødslingsteknologi, v/Pernille Bügel, Nordreisa kommune

• Ensileringsmidler, v/Ellen Reiersen, NLR Nord Norge

Det vil bli servert kaffe og noe attått.

Alle er hjertelig velkomne!