Markvandring i eng med tema overvintring, ugras, plantevern, såvare, demonstrasjon av direktesåing, jordkultur og HMS.

Velkommen!

Arr. NLR Nord Norge ved Ragnhild Renna, Stian Sand Gunnarsen, Solfrid Ramberg.