Teams-link blir sendt ut til påmeldte dagen før.

Gjennom en mini-serie med webinarer vil NLR oppdatere deg om faste kjørespor. Tanken bak faste kjørespor er å få mindre areal med jordpakking ved å redusere spordekkinga.

NLR mener at faste kjørespor er aktuelt for veldig mange norske bønder. Den kanskje enkleste produksjonen å starte med er grovfôr. Tankegangen er like fullt aktuell for alle produksjoner, og her er det også mye inspirasjon å hente selv om du ikke tar steget fullt ut.

Til det første webinaret i denne serien får vi besøk av Synnøve Rivedal. Synnøve er stasjonsleder ved Nibio Fureneset, og har solid erfaring og kunnskap om jord og jordpakking. Webinaret vil derfor naturlig nok ha jord og jordpakking som tema, slik at vi har et faglig grunnlag for poenget med faste kjørespor.

I det andre webinaret får vi en gjennomgang av Hans Henrik Pedersen fra Danmark. Hans Henrik har jobbet med faste kjørespor lenge gjennom Seges og nå FRDK (Pløjefri dyrkning) og som konsulent i eget firma CTF Europe.dk. Webinaret tar utgangspunkt i erfaringer med grasvekst, maskiner og økonomi.

I det tredje innlegget ser vi litt på smarte løsninger innenfor grovfôrproduksjon. Kanskje mye kjøring kan reduseres hvis vi lager ei ekstra avkjøring fra jordet? Noen enkle ideer til hvordan man kan redusere kjøringen på jordet med enkle grep, både med små og større investeringer.

Webinarserien blir finansiert via NLR Viken sitt prosjekt om faste kjørespor som har fått midler fra Landbruksdirektoratets klima og miljøprogram.