FK/Grønt Maskin ved Rolf Gjølstad: Fordeler med å bruke slangespreder – agronomiske og økonomiske. Separering. Praktiske hensyn på gården uansett husdyrproduksjon.

Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge: Bruk av husdyrgjødsel, RMP, HMS ved husdyrgjødselhåndtering.

Link kommer

Arr. Felleskjøpet og NLR Nord Norge