Brukermøte Skifteplan for gårdbrukere/brukere av Skifteplan mobil og web.

TEMA: Noteringer på Skifteplan mobil, føring av plantevernjournal og dokumentasjon av utførte tiltak, innlegging i kart, f.eks. dreneringssystem mm. Det blir god mulighet for å stille dine spørsmål.

Kurslærer: Agil kompetanse ved Inge Kvalsund

Gratis for NLR-medlemmer. Antallsbegrensing. Påmeldingsfrist: fredag 9. april

Påmelding til Ragnhild Renna

mail: ragnhild.renna@nlr.no

mobil: 90548161