NLR tilbyr en serie på tolv nettmøter om jord og jordhelse. Tema for tiende samling, 10. desember, er fangvekster: Hvordan de kan dyrkes i og etter korn og grønnsaker. Eksempler på arter og egenskaper. Innleder er Kari Bysveen, NLR Innlandet.

Pris

Nettmøtene koster 1000 kroner for NLR-medlemmer, studenter, elever/ansatte ved jordbruksskoler, og 1500 kroner for andre. De som har meldt seg på og betalt, har tilgang til opptak av alle nettmøtene fram til 1. februar 2021.

Jord i hand morten Livenengen
Norsk Landbruksrådgiving (NLR) inviterer alle til å lære mer om jord og jordhelse. (Foto: Morten Berntsen Livenengen)