Grønn studietur til Åland

09.07.2019 (Oppdatert: 09.07.2019) ,  Mirjana Sadojevic

Tid: -


NLR NORD NORGE inviterer til «grønn» studietur til Åland fra «ca.» 19. til 22. september.


Når vi foreløpig operer med «ca.», er det fordi turen vil bli lagt til et av årets største høydepunkter på Åland: Skördefesten 20. til 22. september. Deltakelse på denne festen vil være en del av hovedinnholdet på turen. I tillegg vil det ble lagt inn egne tilrettelagde besøk hos dyrkere av potet, grønnsaker, bær og andre relevante studiemål. Her kan det bli nødvendig å også benytte torsdagen (19. september) for å finne plass til alle ønsker. Programdetaljer ut over Skördefesten håper vi å ha klart rundt 20. juli.

 


Åland er den mest solrike regionen i Norden. Øysamfunnet med ca. 30.000 innbyggere har et meget godt klima for dyrking av poteter, grønnsaker, bær og frukt. Det dyrkes i både små- og storskala og det er også mange som foredler sine råvarer til ulike delikatesser. Vi skal bl.a. besøke Söderbergs Ämnäs, der Harry dyrker jordbær, bringebær, Ribes og mais (veksthus, tunnel og friland). Hagebruksrådgiverne Pernilla og Dennis vil hjelpe oss med å fylle et interessant program.

 

ØKONOMI
En reise til Åland vil koste en del både i tid og kroner. Alle deltakerne må ordne egen reise til/fra Mariehamn. Dette vil utgjør det meste av egenandelen. Fly fra Kirkenes/Alta/Lakselv/Tromsø/Evenes/Bodø via Stockholm/Helsingfors til/fra Mariehamn (etter siste sjekk) vil utgjøre +/- kr. 5.000.-.
Vi arbeider med å finne egnet bosted for gruppa (ca. 15 personer) og tar sikte på å kunne dekke en del av overnattinga med midler fra NLR.


Mat på turen må deltakerne dekke selv.
NLR vil dekke kostnader til forberedelser, planlegging, tilrettelegging og lokal transport på Åland (leiebiler). Deltakere må regne med å dele på å være sjåfører.


Turen blir støttet med midler fra prosjektene: Grønt i Nord, Jordbærløftet og «Tindved». Medlemmer av disse prosjektene/aktivitetene vil kunne få redusert sin egenandel noe.
Ytterligere detaljer rundt økonomi må vi få komme tilbake til når vi ser interessen for deltakelse.

 

Link til FORELØPIG PÅMELDING (ikke bindende, innen 15. juli).


For spørsmål kan Mirjana Sadojevic 94840167 og Steve Saltermark 47615230 kontaktes.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.