Markdag kulturlandskap, Skallan-Rå i Kvæfjord

21.08.2019 (Oppdatert: 04.09.2019) ,  Ingvild Lauvland Høie

Tid: -
Sted: Oppmøte på parkeringa i Gårabakken


Hvordan ivareta kulturlandskapet med aktiv drift og beitedyr? Hvilke tilskuddsmuligheter finnes?


Skallan-Rå i Kvæfjord er et Utvalgt Kulturlandskap (UKL), og har fått midler til å skjøtte landskapet. Området er et godt ivaretatt jordbrukslandskap med både svært store kulturhistoriske verdier og store biologiske verdier, og med relativt liten grad av forstyrrende inngrep/påvirkning.

Per Alvereng fra Miljøfaglig Utredning stiller som fagperson denne dagen, med spesielt fokus på naturbeitemark og beitemarkssopp. Alvereng har gjennomført kartlegging av naturmangfold i området. Rolf Ingar Eggum fra Kvæfjord kommune opplyser om SMIL og RMP. Grunneierlaget/UKL-styret forteller om området og noe av arbeidet så langt.


Fylkesmannen i Troms og Finnmark støtter oss med midler til å gjennomføre markdagene med tema kulturlandskap og mangfold. Dagene legges til områder registrert i Naturbase. Skallan-Rå har blandt annet naturbeitemarker av stor verdi, registrert som viktig naturtype i Naturbase. 

Om Skallan-Rå utvalgte kulturlandskap

 

Ta med gode klær og sko.
Vi stiller med kaffe/te og noe å bite i.

Fagdagen er åpen for alle.
Velkommen!

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.