Andøy, markdag med tema gåsebeite

10.07.2019 (Oppdatert: 10.07.2019) ,  Ragnhild Renna

Tid: -
Sted: Oppmøte hos Knut Johnny Enoksen på Å i Andøy.


Vi besøker aktuelle etablerte grovfôrarealer på gårdsbruk i Andøy. Her vil vi se på feltene og drøfte erfaringer. Servering underveis.


Arrangementet og prosjektet er et samarbeid mellom NINA, NIBIO, NIKU og NLR.

I prosjektet «Bærekraftig landbruk i landskap med klima- og viltutfordringer» ønsker vi å bidra til konstruktive løsninger for en bærekraftig landbruksdrift som utfordres av klimaendringer både direkte og indirekte på grunn av økende viltbestander av gjess som beiter på landbruksarealene. Ved å utvikle metoder for en «grønnere produksjon» vil det være mulig med sameksistens som gir en tilfredsstillende produksjon og lar gjessene beite uten at de jages bort og annet dyreliv forstyrres. I prosjektet vil vi teste om nye typer engfrøblandinger tåler beiting bedre, samtidig som de gir tilfredsstillende avlinger. Dette kan også skreddersys mot gjeldende, og forventet, klima. Kontrollerte forsøk i klimalaboratorium og på grovfôrarealer vil sammen med implementeringer i felt hos gårdbrukere og intervjuer av disse, bidra med kunnskap til landbruksnæringen om planteutvikling rettet mot klimautfordringer og beitepress både fra gås og husdyr. Den genererte kunnskapen er også relevant for miljøforvaltningen, da aktiviteten vil bidra til vedtatte mål i internasjonale planer for gjess der konfliktreduserende tiltak i landbruk-gås konflikten er sentral.

 

Kartlegging av beitetrykk av gås på eng i Andøy med forsker Ingunn Tombre fra NINA Foto Ragnhild RennaFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.