Hvis enga får vinterskader, ha såfrø i beredskap!

25.01.2021 (Oppdatert: 28.01.2021) Ragnhild Renna

Bekymring for overvintringa av enga kommer etterhvert som barfrosten og telen biter seg fast. Vi har tidligere oppfordra om å tenke på tidlig bestilling av såfrø til det som er planlagt av gjenlegg og åkre. Det kan være greitt å ha tilgang til mer såfrø om det oppstår vinterskader i enga i år.

Vinterskadet eng trenger hjelp

Det er krevende å finne rett tiltak ved vinterskader og sikre behovet for avling. Norsk Landbruksrådgiving vil hjelpe deg med arts- og sortsvalg, delta på markvandring og vurdering av tiltak.

 

Denne enga ble direktesådd med raigras etter vinterskade. Foto: Ragnhild Renna

 

Nok avling

Ettårige vekster gir mest avling dersom arealet er totalskadd. Da er det havre eller bygg som korngrønnfôr som såes i jordarbeida åker som vil gi mest tilbake. Korn kan såes sammen med ettårig raigras som vil danne strå samme år og der gjenveksten av raigraset kan høstes utover uten omsorg for overvntringa. Ettårig raigras kan også såes alene, men har større krav til varm jord for spring og vekst enn mange andre aktuelle vekster.

Mindre skada eng, men som er uttynna i bestandet eller har flekker med utgang, kan  såes inn på overflata med nytt frø. Fleirårig raigras, hundegras og kløver etablerer seg greitt med direktesåing. Vanlig engfrøblanding med timotei fungerer også til overflatesåing i yngre eng der det er mer fri jord enn i  eldre eng og lettere å sikre jordkontakt for frøet.  

 

Hardføre rødkløversorter tilbake i handelen

Det er nå frø av to hardføre kløversorter, Betty og Torunn, å få kjøpt som reinfrø dvs. utenom vanlig engfrøblanding. For alle som har behov for å få inn mer kløver i enga er det viktig å sikre seg dette allerede nå. Dette er ikke økologisk frø, men sortene bør tas inn i økologisk drift etter søknad om dispensasjon via  Økofrø – Økofrø (okofro.no), med begrunnelse i  hardførhet. Andre gode rødkløversorter er Gandalf og Lars.

 

Reparering av eng med seine etablerere

Engrapp, bladfaks og  strandsvingel er arter som kan brukes til reparering av eng, men dette er arter som bruker mer tid på å etablere seg og kan brukes i en mer langsiktig strategi for å vedlikeholde kulturgrasbestandet i enga.

Tabell med oversikt over grasarter og belgvekster:

grasarter-og-belgvekster-krav-egenskaper-og-bruk-ragnhild-renna-med-flere.pdf (nlr.no)Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.