Verneutstyr i Landbruket, i dag om STØY!

19.11.2019 (Oppdatert: 19.11.2019) Solfrid Ramberg

Som eier eller driver skal du til enhver tid vurdere farene for skade på liv og helse og behovet for personlig verneutstyr.

Fotograf: Elgvang

Man skal først vurdere om farer ved arbeidsoppgavene kan fjernes, isoleres eller avskjermes ved hjelp av tekniske installasjoner, ved å utføre arbeidet på en annen måte, ved å ta i bruk arbeidsutstyr eller velge annet arbeidsutstyr. Hvis det fremdeles medfører en helsemessig fare å utføre arbeid etter at tiltak er iverksatt, skal det benyttes personlig verneutstyr for å fjerne gjenværende fare.

 

Personlig verneutstyr skal være CE-merket som er en dokumentasjon på at produktet oppfyller grunnleggende krav til sikkerhet. Merket sier ingenting om kvaliteten på produktet.

 

Personlig verneutstyr som særlig er aktuelt er:

 • Hjelm og annet hode vern
 • Hørselvern
 • Vernebriller/øyevern
 • Ansiktsvern
 • Vernehansker
 • Åndedrettsvern
 • Vernesko
 • Fallsikringsutstyr

 

I denne artikkelen tar vi en gjennomgang av støy

 

Støy fungerer på samme måte som radioaktiv stråling. Vi tåler bare en begrenset dose om dagen!

Naturen har konstruert øret for å tåle naturens lydnivå. I det moderne samfunnet utsettes vi imidlertid for en rekke støykilder.

Dersom hørselen ikke skal skades, må øret beskyttes for "overdoser". Grensen for denne "overdosen" er satt til 85 dB. Dette er en middelverdi for en 8 timers arbeidsdag.

Det er videre et krav at det maksimale lydnivået ikke overstiger 115 dB.

 

eksempel gir 15 minutter i 100 dB samme dose som 8 timer i 85 dB.

Derfor er det viktig å danne seg et bilde av de støykildene som finnes på arbeidsplassen. Både den jevne støyen og den som forekommer i korte perioder.

 

 

Hørselvern som beskyttelse:

For å virke effektivt må hørselvernet brukes 100% av den tiden man er utsatt for støy.

At hørselvernet brukes hele tiden er langt viktigere enn hvor mye hørselvernet demper.

Derfor er det viktig at hørselvernet er komfortabelt og at brukeren får et hørselvern de liker å bruke.

hørselvern skal gi riktig demping, dvs. verken for lite eller for mye.

For lite demping gir selvfølgelig fare for hørselsskade, og for mye demping kan gi et kommunikasjonsproblem samt en følelse av isolering fra omverden.

 

Bonden skal sørge for at arbeidstakere får løpende informasjon om risiko i forbindelse med støy, og skal sikre at arbeidstaker får nødvendig informasjon:

 • Hvis arbeidstakerne utsettes for støybelastning som forutsetter hørselskontroll, skal arbeidsgiveren sørge for at arbeidstakerne får informasjon om lydtrykknivå, grenseverdier og tiltaksverdier, risiko for hørselsskade og forebyggende tiltak.
 • Det skal være satt opp varselskilt ved inngang til rom, sone eller operatørplass hvor det er påbudt å bruke hørselsvern.
 • Bedriftshelsetjenesten kan bistå virksomheten med blant annet støymålinger, hørselskontroll, vurdering av støynivå, nødvendige tiltak, informasjon og opplæring i bruk av hørselvern.

 

Kilde: Arbeidstilsynet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.