Utvalgte høste – og grasredskap med tilhørende bruksområder

07.12.2018 (Oppdatert: 07.12.2018) Wolfgang Dohrn

Høstelinjen skal fungere optimalt og gi effektiv berging av vinterfôret. Mange momenter som høsterutiner, konservering, arrondering, økonomi, vind og vær eller tilgang til mannskap er med å bestemme hvilken høstelinje som er mest optimal på gården. Det er et utall av redskaper som kan plottes i en høstemekaniseringslinje. Ved bruk av en bestemt høstelinje kan en enkel anbefaling være "så lite som mulig, men så mye som nødvendig".

Slåmaskiner

Knivbjelkemaskin

 • Tidligere dominerende type, fortsatt i noe bruk.
 • Gir finest snitt, god gjenvekst og er mest skånsomt mot insekter og andre smådyr i graset.
 •  Lite marktrykk, billig ved innkjøp, mye vedlikehold. 
 • Tre hovedtyper; med fingre, med enkeltkniv og med dobbel kniv.
 • Hastighet på kniver 2-4 m/s
 • Mindre arbeidskapasitet (5-10 daa/t) ved enkeltknivbjelker enn ved dobbeltknivbjelker (10-16 daa/t), grunnet lavere framdriftshastighet. Arbeidsbredden er angitt til 165 cm.
 • Krav til traktorstørrelse per meter arbeidsbredde er på ca 8 kW.

 

Tohjulstraktorer med knivbjelke brukes i ulendte arealer som er ikke tilgjengelige med firehjulstraktor. Nyere og avanserte modeller har stor kapasitet.

 

Rotor- og skiveslåmaskin

 • Mye brukt.
 • Kan leveres med stengelknekker.
 • Trepunkts- og frontmontert eller på slep.
 • Stubbhøyde reguleres ved bruk av glidesko.
 • Kapasitet på 10-22 daa/t ved en arbeidsbredde på 165 cm.
 • Normalt varierer arbeidsbredden fra 1,5 til 5,0 meter.
 • Mindre vedlikehold men kostbar investering og større dieselutgifter.
 • Krav til traktorstørrelsen per meter arbeidsbredde er på ca 18 kW.

 

 

Rundballepresser og annet oppsamlings- og transportutstyr

 

I dag blir størstedelen av alt grovfôr konservert i rundballer. Det finnes flere ulike typer presser, som kan deles inn i fastkammerpresser, semivariabelpresser og variabelkammerpresser. 

 

Noen presser kalles for

 • Singelpresser – presser baller
 • Kombipresser – presser og pakker baller
 • Biopresser – kombipresser til baller i mindre dimensjoner
 • Minipresser – singel- eller kombipresser til baller i miniformat

 

Fastkammerpresser fylles først opp med løs grasmasse før rundballen begynner å rotere ved et bestemt fyllestadium. Komprimeringen skjer fra yttersiden til innersiden, dette er også grunnen for at de ytterste lagene er bedre komprimert enn ballekjernen. Dette kan ved for lite trykk ved tørt gras eller dårlig kutting føre til feilgjæring. Kamrene består av valser, kjeder, belter eller en kombinasjon av valser og kjeder. Disse pressene anses som robuste på grunn av få bevegelige deler og lite hydraulikk. Ved ensilasje av gras med låg tørrstoffprosent er denne pressen anbefalt. Siden byggemåten er forholdsvis enkel, er denne rundballepressen rimelig i innkjøpspris. Ballediameteren er oppimot 150 cm.

 

Variable kamre består av reimer, kjeder eller belter. Komprimering skjer med det samme graset blir ført inn i kammeret og ballen har derfor samme komprimering i de ytterste lagene som i de innerste. Gjennom denne konstante komprimeringen blir også effektbehovet mindre enn ved fastkammerpresser. Presstrykket kan varieres, slik at fuktig gras kan få en ettertørking. Dette er særlig aktuelt ved høyberging. Ballediameteren er oppimot 200 cm.    

 

Et semivariabelt kammer er utstyrt med belter og jobber som en fastkammerpresse. Forskjellen er at ballediameteren kan forandres, ofte fra 125 cm til 150 cm.

 

Lessevogn

Lessevogn er betegnelsen på vogner for innsamling av gras og høy. Dette er vogner med stor kapasitet, og med lastevolum opp til 50 m³ og med nyttelast opp til 12 tonn.

Graset blir samlet opp av en pick-up. Ved hjelp av en lessetrommel føres graset over kniver i selve vogna, der en bunnkjede frakter det bakover. På bakenden av vogna sitter avlessingsutstyr. På en pick-up er det et snitteapparat med kniver som åpner for variabel kuttelengde av graset. Videre er det støttehjul som sikrer korrekt innmating og som kan justeres i høyden. Dersom lessevogna blir brukt til oppsamling og transport av fortørka gras til ensilering, trengs det mange kniver slik at teoretisk kuttelengde blir ca 40 mm. Dersom vogna skal brukes til oppsamling av høy, trengs det strengt tatt ikke kniver, men det kan være en fordel å kutte graset litt for å få fraktet mer høy. Vekta av graset varierer etter hvor tørt det er, derfor vil lastevolum i samme vogn være større for høy enn for lite fortørka gras. Kraftbehovet øker etter hvor mange kniver som blir brukt, etter tørrstoffinnhold i graset og etter fyllingsgraden i vogna. Nyere og større lessevogner har svingbare drag og er utstyrt med styrbar boggi, slik at vognene kan følge grasstrengen også i svinger. Dermed unngås det også forutgående kjøring over strengen. Denne enmannslinjen kutter som regel fôret godt nok for innlegging i plansilo, men det krever god jamning og pakking.

 

Eksaktsnitter i tillegg?

For å sikre et godt ensileringsresultat med jamnere og kortere kutting, kan en eksaktsnitter være et tilleggsledd i denne høstelinjen. Eksaktsnitteren kan ha tilhengeren hekta på ramma bak traktoren eller hektes foran traktoren. Ved god bemanning under slåtten kan snitteren kjøres parallelt med en annen traktor med tilhenger/vogn. Å bruke den noe utdaterte tilhengeren/lessevogna med en sidemontert snitter er også ei rimelig og god løsning. Dette innebærer imidlertid mye av- og påkobling. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.