Potetproduksjonen står uten plantevernmidler for vekstavslutning fra neste vekstsesong

20.09.2019 (Oppdatert: 20.09.2019) Kristin Sørensen

EU-kommisjonen besluttet 12. oktober 2018 å ikke fornye godkjenning av diquat, virkestoffet i svimiddelet Reglone. Det innebar sluttsalg 4. mai 2019, og siste bruksdato er 4. februar 2020 – det vil si inneværende vekstsesong. Gjennom EØS-avtalen har Norge implementert EUs regelverk for plantevernmidler, og dermed gjelder vedtaket også i Norge.

Foto: Kristin Sørensen, rådgiver i jord- og plantekultur, NLR Nord Norge

Reglone er et kontaktmiddel som raskt tas opp i plantene og tar knekken på alle grønne overjordiske plantedeler. I jorda blir Reglone raskt inaktivert, og det sprøyta arealet kan tilsås umiddelbart etter høsting av poteten.  Alternative vekstavslutningsmidler er under utprøving i Norge, blant annet i en forsøksserie i regi av NLR (9 felt), med finansieringsstøtte fra Landbruksdirektoratet. Midlene Gozai (virksomt stoff; pyraflufen-ethyl) og Spotlight (virksomt stoff; karfentrazonetyl), sammenlignes med Reglone og risknusing, og en kombinasjon av disse. De «nye» midlene har på langt nær samme svieffekt som Reglone, men i kombinasjon med risknusing er effekten forholdsvis god. I utlandet benyttes midlene også til bekjemping av frøugras før/inntil poteten spirer. Ett av feltene ligger i Målselv kommune, hos Solveig og Dag-Idar Nilsen.

 

Forsøk med fremming av vekstavslutning med en lav dose Reglone (20 ml/daa) i Gulløye og Mandel, i regi av Produsentorganisasjonen OTTAR (med støtte fra FMLA-Troms), i Målselv 2016-18, har vist svært god effekt på avmodning og skalldannelse. Ved bruk av lav dose 10-14 dager før opptak, blir også avlingsnedgangen begrenset sammenlignet med full nedsviing. Vi har også erfart betydelig mindre indre og ytre blåfarging i Mandel, med denne metoden. Ved bruk av fiberduk for rask spiring og utnyttelse av vekstsesongen – er disse effektene ytterligere forsterket. I forsøket i Målselv vil det bli interessant å se om den svakere virkningen av Gozai og Spotlight vil ha tilnærmet samme virkning på avmodninga som vi erfarte ved den lave dosen Reglone i forsøkene i 2016-2018. Med lite tørråtepress og begrenset lengde på vekstsesongen som her nord, vil et middel for fremming av vekstavslutning med moderat virkning som i Gozai eller Spotlight, antagelig være gunstig.

 

Mattilsynet er søkt om godkjenning for Spotlight – og vi venter spent på svar. NLR Nord Norge arrangerer markdag i feltet i Målselv, i løpet av neste uke. Det er tydelige forskjeller i feltet for de ulike midlene, og her er god mulighet for sammenligning. Feltet er anlagt i sorten Asterix, og midlene sammenlignes mot ubehandlet og knust ris. Følg med på www.nordnorge.nlr.no for dato og klokkeslett.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.