Ull som gjødsel

19.10.2020 (Oppdatert: 19.10.2020) Ragnhild Renna

I saueklippinga er det alltid ull som må sorteres vekk og som blir et avfall. Flere sauebønder prøver ull som dekkemateriale i for eksempel grønnsaker. Det er kanskje begrensa behov for dekkemateriale. NORSØK på Tingvoll har sammen med sauebønder gjort uttesting av ull som gjødselressurs. Dette er interessant for mange for bedre utnyttelse av lokale og kortreiste næringsressurser i gårdsdrifta.

Foto: Kirsty McKinnon

Vi har henta dette sammendraget fra rapporten:

"Ull er et næringsrikt materiale, og lavverdiull (skitten, filtet og noen fraksjoner av pigmentert ull), kan ha verdi som en næringsstoffressurs i landbruket. Rapporten omhandler en kartlegging av slik ull gjennom en spørreundersøkelse blant sauebønder i Fosenregionen. Flere gårdbrukere svarte at de kaster eller brenner ullen og noen sa de ønsker seg kunnskap om alternative måter å bruke ullen på. I prosjektet ble ull undersøkt som bestanddel i talle med halm til sau. Tallen ble siden lagt opp i komposter. Etter å ha vært først i talle og deretter i kompost, var ullen på god vei til å brytes ned. Hvorvidt komposten hadde tilfredsstillende spredeegenskaper ble ikke undersøkt i dette forsøket. Forholdet mellom karbon og nitrogen (C/N-forholdet,) var forholdsvis lavt i tallen og komposten. For å redusere faren for nitrogentap og sikre en god komposteringsprosess, hadde det vært ønskelig med et høyere C/N-forhold. Innblanding med materiale med høyere C/N-verdi, f.eks. flis, kan være aktuelt å prøve ut. "

 

Vi håper dette kan være til inspirasjon og vil gjerne teste dette i praksis i Nord-Norge. Vi hører derfor gjerne fra de som vil teste dette ut.

 

> Les NORSØK RAPPORTFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.