UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær - PLANTEGUIDE

27.11.2018 (Oppdatert: 29.11.2018) Marit Dyrhaug

NLR Nord Norge har i samarbeid med NIBIO laget en brosjyre, som presenterer 30 planter typisk for Utvalgt kulturlandskap Blomsøy-Hestøy og Skålvær. Området utmerker seg med en svært rik flora tilknyttet naturtypene kystlynghei, naturbeitemark og gamle slåttemarker. Målet er å inspirere mange til å gå tur i området og bli kjent med plantene som vokser her.

Søkeord

kulturlandskap

naturtype

kystlynghei

naturbeitemark

slåttemarkFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.