Ugrasbekjempelse i gjenlegg

04.05.2020 (Oppdatert: 15.06.2020) Gunnar Jarle Forbord

I gjenlegg ligger forholdene ofte godt til rette for at rotugras som høymole, hundekjeks, matsyre, soleier m.fl får spredd seg fra røtter og spiring fra frø. Dette kan bli et problem senere i enga og reduserer avlinga betydelig. Her listes opp noen aktuelle tiltak for å redusere problemet. Målet er ei mest mulig ugrasrein eng.

Høymola trives godt i gjenlegget. Foto: Gunnar Jarle Forbord

Forarbeid (ekstra aktuelt ved mye grasugras som kveke m.fl. som er vanskelig å bekjempe i enga):

 1. Kjemisk bekjempelse: Brakking med glyfosat (Roundup) før pløying. Kan pløye etter ca 1 uke om våren. Må vente lenger tid om våren enn om høsten.
 2. Biologisk bekjempelse 1- 2 år før: Bruk raigras, enten Westervoldsk (ettårig type til slått og beite), Italiensk raigras (toårig til beite) eller blanding av disse (slått og beite). Er et miljøvennlig alternativ!
 3. Høstpløying: Aktuelt der det ikke er utsatt for vann- eller vinderosjon. Vil redusere spiring fra ugrasrøtter.

 

Ved etablering av gjenlegget

 • Ei god pløying er avgjørende: Djup (>24 cm), tett pløgsle, med forplog (ev. skumskjær) er av stor betydning for å hindre at plantedeler og rotdeler blir liggende i overflata og spirer.
 • Harving: For å unngå spredning av torv og ugrasrøtter unngå djupere harving enn det som trengs for nedmolding av kalk og husdyrgjødsel. Velg mest mulig riktig harv etter jordtype.   
 • Sådybde: Ikke så djupere enn det som trengs for å sikre grasfrøene spirefukt etter jordart, værforhold og frøstørrelse. Vanlige frøblandinger med timotei såes på 0,5-1 cm dybde. Storfrøa som raigras, 2-3 cm.
 • Rask tromling etter harving/såing for å unngå tap av spirefukt (gjerne ringtrommel).
 • Dekkvekst kan bidra til å holde ugraset nede.

 

Ugrasbekjempelse etter frøspiring

 • Etter at gras- og ugrasfrø har spirt, er ugrassprøyting ofte eneste utvei.
 • Husk at ugrassprøyting i gjenlegg kan skje med mye mindre dosering enn senere i enga.
 • Vurder ugrastilstanden etter spiring for å bestemme om det trengs ugrasbekjempelse.
 • Forbered deg ved å ha tilgang på sprøytemiddel og evt. bestilt autorisert ugrassprøyter på riktig sprøytetidspunkt. Gratil + MCPA og Express + MCPA (billigst) er vanlige allsidige middel hvis du er i tvil hvilke ugras du har (se dosering nedenfor)
 • Sprøytetidspunkt: I gjenlegg er det optimalt når graset har 2 blad og kløver har 1 trekopla blad, og ugraset har 2- varige blad.
 • Ved gode sprøyteforhold og gode vekstforhold velg laveste dosering angitt for preparatet.

 

Mest brukte ugrasmidler i gjenlegg

1) Gratil WG (2 g/dekar) + MCPA (50 ml): 75-90 % effekt på frøplanter av høymole, 50- 90 % mot hundekjeks

2) Express (0,75 g) +MCPA (50 ml): 50-90 % effekt på frøplanter av høymole, topp effekt mot vassarve.

 

Se virkning av de ulike preparatene på forskjellige ugras i virkningstabellene i Felleskjøpets Plantevernkatalog 

Se mer om ugrasbekjempelse i gjenlegg og eng i artikkel Kampen mot høymola

 

Sist, men ikke minst: Kontakt din NLR-rådgiver ved spørsmål om ugrasbekjempelse.   

 

Lykke til med ugrasreint gjenlegg!

 

 

Les mer: Kampen mot høymole i eng og gjenleggFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.