Tørt surfôr er godt surfôr

07.12.2018 (Oppdatert: 07.12.2018) Wolfgang Dohrn

Formålet med slåtten er å sikre best mulig avling som vinterfôr og derfor ønsker vi å fjerne vann fra graset før lagring.

Tørrstoffprosent (TS %) i gras

Det er allment kjent at høyere TS % i graset gir mindre feilgjæring under konservering av surfôr. Til tross av mange tekniske hjelpemidler er det været som er hovedaktør i tørking av gras. Det vil si at man skal utnytte drivende vær for best mulig fortørking.

 

Brei streng eller smal streng

En breiere grasstreng vil gi en større overflate som gir raskere tørking enn gras lagt i smal streng. Ved større eksponeringsoverflate til luft unngår man også at man får en viss komposteringseffekt som fort vil oppstår innerst i grasstrengen.

Det kan imidlertid anbefales å legge graset i smal streng når man vil at bakken skal tørke opp. Dette gjelder særlig ved vassjuk jord og/eller tung redskapspark.

 

Stengelbehandlingsutstyr

Stengelbehandlingsutstyret er ofte en integrert del av skiveslåmaskinen. Den tekniske utformingen av utstyret varierer. Graset blir behandlet enten ved stengelstryking, stengelknekking eller stengelknusing. Formålet med denne behandlingen er å øke fortørkingsgraden av gras. Effekten av stengelbehandling vises tydelig kort tid etter slått, hvor tørrstoffprosenten i gras med stengelbehandling er mye høyere enn i gras uten stengelbehandling.

 

Bruk av slåmaskiner uten stengelbehandlingsutstyr kan imidlertid være et alternativ når drivende vær rundt slåtten legger til rette for god fortørking. De største fordelene er mindre kostnader ved innkjøp, lavere dieselutgifter og marktrykk.

 

Ensileringsmidler

Et stadig tema for diskusjon er bruk eller ikke bruk av ensileringsmidler. Maursyrebaserte midler er best å bruke når vått gras (<30 % TS) skal ensileres. Disse midlene forebygger feilgjæring og konserverer sukkeret. Andre produkter som Kofasil/Xtrasil, eller forskjellige bakteriepreparater, kan gi gode konserveringsresultater, men gjæringen blir ofte ubalansert, noe som igjen går ut over fôropptaket. Ved tørt fôr (opptil 60 % TS), skal det konserveres mot mugg og gjærsopp; maursyrebaserte produkter vil ikke ha mye virkning her. Det skal nevnes at tett pressing og økt antall lag plast kan forebygge feilgjæring uansett TS %.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.